Działalność w zakresie monitoringu środowiska

Badania Atmosfery

Czym się zajmujemy ?

Firma AeroMeteo Service zajmuje się działalnością w zakresie monitoringu środowiska. Jesteśmy wysoko wyspecjalizowaną firmą uczestniczącą w badaniach zmian klimatu.

Dysponujemy unikatową w naszym kraju aparaturą służącą do ciągłego monitoringu poziomu gazów cieplarnianych. Nasze doświadczenie zostało poparte zaproszeniem naszej firmy do udziału w projektach badawczych UE. W ramach monitoringu środowiska od dziesięciu lat prowadzimy badania atmosfery w obrębie „Zielonych Płuc Polski”.

  • tick Badania gazów cieplarnianych in-situ
  • tick Badania przy użyciu samolotów
  • tick Badania z wykorzystanie FT-IR

badania

Wykonujemy badania stężenia takich gazów jak:
CO2, CH4, CO, N20 oraz SF6.

Prowadzimy ciągłe (in-situ)  pomiary stężeń gazów cieplarnianych. Pomiary są wykonywane w oparciu o międzynarodowe normy badawcze i z zachowanie standardów NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

projekty

Pojęcie "Zmiana Klimatu", używane jest w kontekście globalnego ocieplenia i wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi. Pozyskane przez nas dane są wykorzystywane przez modele zmian klimatycznych.
Celem nadrzędnym projektu CarboEurope-IP było określenie ilościowe oraz przewidywanie zrównoważonego bilansu węgla w Europie oraz określnie niepewność na skalę lokalną, regionalną i kontynentalną. Kluczową innowacją CarboEurope-IP było rozwiązywanie naukowych wyzwań związanych z ilościowym pomiarem bilansu węgla w różnych skalach.

W ramach projektu powstała stacja badawcza na wieży RTCN Emitel pod Białymstokiem.
Projekt IMECC miał na celu stworzenie infrastruktury dla skoordynowanego, skalibrowanego, zintegrowanego i dostępnego zestawu danych służącego do określania funkcji europejskiej biosfery.

Infrastruktura ta była konieczna, ponieważ pomiary biosfery były ogromnie rozproszone. Ich interpretacja opiera się jednak na dokładnej znajomości struktur przestrzennych i zmierzonych wielkościach. W ten sposób pomiary muszą być najwyższej jakości tj. precyzyjnie skalibrowane, aby potem mogły być wykorzystane w modelach zmian klimatu.

W ramach projektu stworzono stacje badawczą FT-IR w Krynicach pod Białymstokiem .
Kluczowym projektem realizowanym od 2002 roku jest pomiar steżenia gazów w tzw.wolnej troposferze "free troposphere".

W tym celu w regualrnych odstępach czasowych pobierane są próbki powietrza przy użycia statków powietrznych. Wraz z zapisam danych meteorologicznych ( ciśnienie, temperatura, wilgotność) wykorzystywane są do modelowania przepływu gazów cieplarnianych na duże odległości.

W ramach projektu prowadzone są pomiary przy użyciu samolotów badawczych.

Aparatura badawcza

. .

.